Badania USG naczyń w Gdańsku

W badaniach ultrasonograficznych naczyń krwionośnych – usg dopplerowskim, do oceny przepływu krwi wykorzystano zjawisko Dopplera. Fale ultradźwiękowe, padające na krwinki płynące w naczyniach krwionośnych, zmieniają swoją częstotliwość proporcjonalnie do prędkości przepływu krwi.

Badania dopplerowskie umożliwiają dokładne pomiary prędkości przepływu w naczyniach krwionośnych oraz ocenę nieprawidłowości hemodynamicznych w zmienionych chorobowo odcinkach naczyń, w sposób ilościowy (liczbowy) oraz jakościowy (w skali barwy kolorów).

Do najczęściej wykonywanych badań naczyń należą:

Badania tętnic domózgowych (szyjnych i kręgowych)

Najczęstsze wskazania:

 • przemijające napady niedokrwienne
 • profilaktyka udaru
 • po zabiegach na tętnicach szyjnych
 • u pacjentów z chorobami naczyń (tętniaki, rozwarstwienia), również przed planowanym zabiegami chirurgicznymi
 • pulsujące zmiany w obrębie szyi
 • urazy
 • przy nietypowych objawach, które mogą być związane ze zmianami w tętnicach szyjnych (napady migreny, padaczka, szumy uszne, omdlenia, bóle głowy)

Badania tętnic obwodowych (kończyn górnych i dolnych)

Najczęstsze wskazania:

 • u pacjentów z objawami niedokrwienia kończyny górnej lub dolnej (bóle spoczynkowe, powysiłkowe, zaburzenia czucia, obniżenie ciepłoty kończyny)
 • uogólniona miażdżyca naczyń
 • po zabiegach naczyniowych
 • w diagnostyce tętniaków
 • do oceny przetok dializacyjnych

Badanie tętnic kończyn dolnych powinno obejmować również ocenę aorty i tętnic biodrowych.

Badania naczyń żylnych (żyły głębokie i powierzchowne)

Najczęstsze wskazania:

 • diagnostyka lub wykluczenie zakrzepicy żył głębokich kończyny górnej lub dolnej (obrzęk, ból i tkliwość kończyny)
 • ocena żylaków
 • ocena przewlekłej niewydolności żylnej oraz zespołu pozakrzepowego
 • przed zabiegami na naczyniach żylnych

Badania dopplerowskie naczyń jamy brzusznej

Badania naczyń w obrębie moszny

Przygotowanie do zabiegu

Badania naczyń domózgowych i obwodowych kończyn nie wymagają przygotowania.
Przed badaniem naczyń jamy brzusznej (w tym aorty i naczyń biodrowych) zaleca się dietę lekkostrawną dzień przed badaniem, wykluczenie napojów gazowanych.

W niektórych przypadkach stosuję się na dobę przed badaniem dietę kisielową.

Badania dopperowskie naczyń wykonywane są przy użyciu nowoczesnych, wysokiej klasy ulrasonografów wyposażonych w funkcję kolorowego Dopplera.

Dopplerowskie badania USG naczyń