Dr Maria Ziegert

W 1989 ukończyłam Gdańską Akademię Medyczną. Staż podyplomowy odbyłam w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsku. W okresie od 1.06.1991 do 31.10.2003 roku byłam zatrudniona w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej tego szpitala.

W tym czasie, pełniąc obowiązki asystenta, zdobyłam wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wszystkich działów radiologii i diagnostyki obrazowej. W roku 1995 uzyskałam I-szy stopień, a w roku 2001 II-gi stopień specjalizacji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej pod kierunkiem dr n. med. Janusza Dębskiego.

Od 2002 roku prowadzę indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, w ramach której wykonuję badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, piersi, tarczycy, tkanek miękkich oraz badania dopplerowskie naczyń. Badania przeprowadzam jednym z najnowocześniejszych aparatów ultrasonograficznych na świecie General Electric Logiq S7 Expert XD Clear.

Informacje o lekarzu